Γενικός Ιατρός

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧ. ΣΑΠΙΚΑ Ε. ΔΑΝΙΗΛ
ΚΑΘ. ΘΕΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΟΙΚ./ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟ

Το θρησκευτικό συναίσθημα είναι μία βασική ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής. Από την πρωτόγονη εποχή μέχρι σήμερα, η θρησκεία κυριαρχεί στην ψυχική ζωή του ανθρώπου, που εκφράζει την σχέση του με το Ανώτατο εκείνο Ον, την Τριαδική Θεότητα, την Υπέρτατη δύναμη, στην οποία ο ανθρώπινος νούς αποδίδει, όλα όσα βρίσκονται στη σφαίρα του Αγνώστου και του Αδύνατου

 

Η θρησκεία απαιτεί ηθική συνείδηση και εκτέλεση του καθήκοντος, αποτελεί για τον άνθρωπο σπουδαία κινητήρια δύναμη, που τον επηρεάζει στην διαμόρφωση μιάς καλής προσωπικότητας, όσο και στην δημιουργία μίας ζωής σύμφωνης με τις θεϊκές εντολές, που βρίσκονται μέσα στα κείμενα της Αγ. Γραφής και της Ι. Παράδοσης των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας.

Επίσης, από την θρησκεία, έχουμε επίδραση επάνω στον πολιτισμό γενικά, κάθε λαού, όπως έγινε με το ένδοξο Βυζάντιο.

Η Χρ. διδασκαλία έχει επίδραση και στον χαρακτήρα και τον πολιτισμό κάθε ατόμου χωριστά, μέσα στο κοινωνικό σύνολο που ζεί. Διαμορφώνει τα χρηστά ήθη, που αποτελούν τα ισχυρά θεμέλια της οικοδομής των συνειδήσεων.

Η άμβλυνση του θρησκευτικού συναισθήματος σ’ ένα λαό προκαλεί ηθική κατάπτωση και παρακμή.

Η αγάπη πρός το καλό και όχι ο φόβος της τιμωρίας, οδηγεί στην τήρηση των θεϊκών νόμων. Ο άνθρωπος γίνεται ευσεβής, αγαθός κ δίκαιος. Η χώρα που κατοικείται από τέτοιους πολίτες, γίνεται ευτυχισμένη.

Ο Χριστιανισμός, με την ασύγκριτη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, έγινε η κορωνίδα των θρησκειών. Είναι η τελειότερη έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος, γιατί βάση του είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Οδηγεί τον αληθινό Χριστιανό, στην ηθική τελείωση και την ψυχική γαλήνη.

Ο ΟΙΚΟΓ./ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

 • Ο Γενικός Γιατρός είναι ένας εξουσιοδοτημένος πτυχιούχος της Ιατρικής, που παρέχει προσωπική, πρωτοβάθμια και συνεχιζόμενη φροντίδα σε άτομα, οικογένειες και σ’ ένα σύνολο πληθυσμού, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και ασθένεια.
 • Είναι η σύνθεση όλων αυτών που κάνει τη λειτουργία του μοναδική.
 • Παρακολουθεί τους ασθενείς στο ιατρείο του, στα σπίτια τους και μερικές φορές σε κλινικές και νοσοκομεία.
 • Ο σκοπός του είναι να βγάλει έγκαιρα διάγνωση.
 • Συμπεριλαμβάνει και αφομοιώνει φυσικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, στις μελέτες του σχετικά με την υγεία και την αρρώστια.
 • Αυτό εκφράζεται στην φροντίδα των ασθενών του.
 • Σαν γιατρός, παίρνει την αρχική απόφαση για κάθε πρόβλημα που του παρουσιάζεται.
 • Αναλαμβάνει τη συνεχή καθοδήγηση των ασθενών του με χρόνιες, υποτροπιάζουσες ή καταληκτικές ασθένειες.
 • Η παρατεταμένη επαφή που, διατηρεί, σημαίνει πως θα μπορεί να εκμεταλλευτεί κατ΄επανάληψη ευκαιρίες για να πάρει πληροφορίες με κατάλληλο ρυθμό για κάθε ασθενή και να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης που θα μπορέσει να το αξιοποιήσει στην άσκηση του λειτουργήματος.
 • Δρα σε συνεργασία με άλλους υγειονομικούς γιατρούς και μή.
 • Ξέρει πώς και πότε να παρέμβει θεραπευτικά, προληπτικά και εκπαιδευτικά για να προάγει την υγεία των ασθενών του και των οικογενειών τους.
 • Τέλος, αναγνωρίζει ότι έχει επαγγελματική ευθύνη απέναντι στην κοινότητα.

(Βιβλιογραφία από LEEUWENHORST Working Party)

Powered by Art Internet Design

Share on Facebook