Γενικός Ιατρός

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

1α. ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Η στειρότητα αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας.

Από την εποχή που οι Steptoe και Edwards για πρώτη φορά πέτυχαν την πρώτη κύηση και γέννηση με εξωσωματική γονιμοποίηση,(1978) η μέθοδος καθιερώθηκε σαν μοναδική για πλήθος θεραπείας προβλημάτων υπογονιμότητας.

Το σπέρμα του συζύγου συλλέγεται δυο ώρες πριν την τοποθέτηση του με το ωάριο για γονιμοποίηση. Η ένωση γίνεται σε δοκιμαστικό σωληνάριο, που τοποθετείται σε κλίβανο 37οC. Η πρόοδος της γονιμοποίησης ελέγχεται 2 φορές το 24ωρο. Κατόπιν τοποθετείται στην μήτρα της γυναίκας.

Με την μέθοδο Rosni όπου ακόμη πλέον άωρες μορφές σπερματιδίων απομονώνει τους πυρήνες και τους τοποθετεί στο κυτταρόπλασμα των ωαρίων με αποτέλεσμα να υπάρχουν γονιμοποιήσεις. Ήδη τα πρώτα παιδιά γεννήθηκαν.

Η γενετική μηχανικής η γενετική τεχνολογία είναι επίτευγμα της εποχής μας, με την σύλληψη του εμβρύου, με τεχνητό τρόπο, ωαρίου και σπερματοζωαρίου, χωρίς συνεύρεση άνδρα και γυναίκας.

Πολλοί ανακοινώνουν ότι θα επιδιώξουν την γέννηση ανθρώπων με ανεπτυγμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες. Μιλάνε για την γέννηση των υπέρ-ανθρώπων, με κατάλληλη επιλογή και συνένωση σπερματοζωαρίων και ωαρίων.

Έτσι άρχισε να γίνεται κατάψυξη σπέρματος πρωταθλητών, επιστημόνων, νομπελιστών, και άλλων. Επιχειρείται επίσης, με επιτυχία, και ο καθορισμός του φύλου.

Το πρώτο παιδί, που επιλέκτηκε το φύλο του, ήταν στην Νέα Ορλεάνη, τον Ιανουάριο του 1989, στο Ινστιτούτο γονιμότητας. Ήταν ένα υγιέστατο αγοράκι, με το όνομα Τζαστίν.

Επιδιώκεται, όμοια,η απόκτηση παιδιών, χωρίς άνδρα, σαν ακραία τάση του φεμινιστικού κινήματος και της απελευθέρωσης της γυναίκας από τον άνδρα.

Τα μεγάλα προβλήματα που έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα ότι παρουσιάζο- νται από την εφαρμογή της μεθόδου, είναι: βιολογικοί κίνδυνοι: (αιμομιξία), κίνδυνοι κατά την διαδικασία της γονιμοποίησης και θανάτωση εμβρύων που δεν χρειάζονται. Επίσης επιπτώσεις υπάρχουν και στα μέλη της οικογένειας, από ψυχολογικής πλευράς, στα νέα παιδιά, όπως και κοινωνικές επιπτώσεις. Τέλος προκύπτει πλήθος νομικών θεμάτων, όπως ορίζονται στον Νόμο 1383/1983,αρθ.1$ 2.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, από τοποθετήσεις φορέων της, τόσο κληρικών, όσο και λαϊκών καθηγητών θεολόγων και άλλων κλάδων, σε σεμινάρια και ημερίδες, αφού ακόμη δεν υπάρχει Πανορθόδοξη επίσημη θέση, συνοδικώς διατυπωμένη, δεν είναι αντίθετη με την τεκνοποίηση της στείρας γυναίκας με αυτή την σύγχρονη μέθοδο, αλλά την δέχεται μεταξύ του νόμιμου ανδρόγυνου και όχι από τράπεζα σπέρματος.

Το 1982 εγκρίθηκε από την επιτροπή νομοκανονικών ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, εισήγηση του π.Ε.Μαντζουνέα, Δρα Νομικής, με την θέση ” η τεχνητή γονιμοποίησις εις τον χώρον της Ορθοδοξίας είναι απαγορευτέα. Η Εκκλησία θα ηδύνατο να επιτρέψη την λήψιν σπέρματος, δια παρακεντήσεως από τον σύζυγον, εάν αποδειχθή ανατομικώς η εξωτερική αυτού ατέλεια και μόνον”.

Η ρωμαιοκαθολική εκκλησία απαγορεύει την τεχνητή γονιμοποίηση στους πιστούς της. Οι προτεσταντική εκκλησία δεν έχει πάρει καμιά σαφή σχέση.

Από θεολογικής απόψεως, με την ομόλογη και ετερόλογη τεχνητή γονιμοποί- ηση, όπως και με την ενδοσωματική και εξωσωματική τεχνητή γονιμοποίηση (παιδί του σωλήνα), αλλοιώνεται η συνάφεια άνδρα και γυναίκας, σαν καρπός της ψυχοσωματικής συνάφειας του γάμου, αν και το κίνητρο του ανδρόγυνου είναι υγιές.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η ομόλογη εξωσωματική τεχνητή γονιμοποίηση θεωρείται πράξη αντίθετη με την διδασκαλία της θεολογίας, επειδή κατά την διαδικασία αυτή θανατώνονται έμβρυα.

Από πολύ αυστηρούς κριτές, αυτό βέβαια είναι υπό συζήτηση, η ετερόλογη ενδοσωματική γονιμοποίηση θεωρείται ιδιότυπη μορφή μοιχείας η πορνείας. Πρόκειται για βιομηχανική πορνεία, στην οποία δεν υπάρχει ούτε η φυσική αίσθηση της ηδονής, αλλά ούτε και ο εξαγιασμός της, με το μυστήριο του Γάμου.

Φυσικά, η Εκκλησία μας απορρίπτει την ανάπτυξη ανθρώπινων εμβρύων, για πειραματικούς σκοπούς, εκτός από την κυοφορία του εμβρύου σε ξένη μήτρα, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Είναι, βέβαια, αντιληπτό ότι τα παιδία που προέρχονται από τεχνητή γονιμοποίηση είναι” κατ εικόνα Θεού”, όπως κάθε άνθρωπος.

Η Ορθόδοξη Χριστιανική εκκλησία υποστηρίζει ότι με την εξωσωματική γονιμοποίηση, χάνεται η συνέργια στο σχέδιο του Θεού. Ο άνθρωπος μένει χωρίς ρίζες και καταγωγή, καταλύεται η έννοια του προσώπου, που βρίσκεται σε κοινωνία συνεχόμενη. Χάνεται ο συνάνθρωπος, το ανθρώπινο πρόσωπο, ο Θεός, σαν κοινωνία τριών προσώπων, τριαδικός Θεός, με το δημιούργημά του, τον άνθρωπο, που έπλασε “κατ εικόνα και καθ ώμοίωσιν”.

Είναι γεγονός ότι το προπατορικό αμάρτημα υπάρχει, αλλά χάνεται η έννοια του ανθρώπου. Γι αυτό και το παιδί βαπτίζεται, αφού δεν φέρει ευθύνη για την γέννηση του, με τον ανωτέρω τρόπο.

Στην περίπτωση υπάρχουν τεράστια ηθικά και θεολογικά ζητήματα, που έχουν συζητηθεί σε πολλούς τόνους και θέσεις μεταξύ των επιτροπών ιατρικών συλλόγων και της επιτροπής βιοηθικής της Ιεραρχίας της Εκκλησίας μας, αλλά και άλλων Χριστιανικών δογμάτων και κρατών.

Πρώτη αφετηρία της βιο-ηθικής είναι η πλήρης και αναγκαστική κατάφαση, (και όχι άρνηση), στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ότι είναι επιστημονικά εφικτό, αυτό τελικά θα επιτευχθεί και θα αποτελέσει γεγονός ευχάριστο η δυσάρεστο, καλό η κακό, θετικό η αρνητικό, ηθικό η ανήθικο. Δεν τοποθετούνται εύκολα κανόνες επιστημονικής και τεχνολογικής δεοντολογίας.

Δεύτερη αφετηρία της βιο-ηθικής είναι ότι οι κοινωνικοί και πολιτειακοί θεσμοί βρίσκονται σε καταφανή καθυστέρηση να απορροφήσουν η να περιορίσουν τις συνέπειες από την ηθική της επιστήμης και της τεχνολογίας.

1β. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ Η (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ) ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η κλωνοποίηση αποτελεί το τελευταίο σύγχρονο επίτευγμα της μοριακής και Βιοτεχνολογικής επιστήμης, στο θέμα της αναπαραγωγής των έμβιων όντων.

Στις 27 Φεφρουαρίου 1998, ανακοινώθηκε η συγκλονιστική είδηση της γέννησης της Dolly, πρόβατου ηλικίας 6 μηνών τότε, στο Ινστιτούτο Rostin του Εδιμβούργου της Σκωτίας.

Το DNA της νέας προβατίνας την κάνει 8,5 ετών σήμερα, αφού το DNA του κυττάρου ήταν προβατίνας 6 ετών. Το πρωτόπλασμα με τα μιτοχόνδρια και το DNA αντιστοιχούν στην χρονολογική ηλικία της, που είναι 42 μηνών σήμερα.

Ο γενετιστής λαμβάνει από τον οργανισμό του όντος(ανθρώπου η ζώου) ένα κύτταρο και με την μέθοδο ανάλυσης του DNA, αναπαράγει ένα ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου οργανισμού προέλευσης.

Κατά τον σεβαστό καθηγητή μου και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών : ” ο ενήλικος θα είναι πατέρας του κλωνοποιημένου εαυτού του με κριτήριο την ηλικία και μονωογενής δίδυμος αδελφός, με κριτήριο τη γενετική ταυτότητα”.

Μέχρι σήμερα, στον 21 αιώνα έχουν γίνει τα ποιο κάτω επιτεύγματα στην βιολογική και μοριακή τεχνολογία:

-Μεταμόσχευση κερατοειδούς-1961

-Μεταμόσχευση βαλβίδας καρδιάς-1964

-Ετερομεταμόσχευση καρδιάς-1967

-Ετερομεταμόσχευση ήπατος-1967

-Ξενομεταμόσχευση ήπατος-1999

-Ετερομεταμόσχευση νεφρού-1950

-Ηλεκτροκίνητη κένωση σφικτήρα-1976

-Καλλιέργεια οστών-1999

-Καλλιέργεια χόνδρου οστού-1996

-Καλλιέργεια επιδερμίδας-1988

-Διεγέρτης εγκεφάλου-1986

-Αμφιβληστροειδής ηλεκτρονικός-1999

-Βηματοδότης καρδιάς-1958

-Ήπαρ τεχνητό-1996

-Ινσουλίνης εμφύτευση αντλίας-1989

-Χεριού ηλεκτρομαγνητική ενεργοποίηση-1986

-Τεχνητός γοφός-1963

Σήμερα η ανθρωπότητα καλείται να εξοικειωθεί με τη φιλοσοφία της βιολιθικής αντίληψης, δηλαδή το σχέδιο του ανθρώπου να γίνει κύριος των εσωτερικών εκδηλώσεων της ζωής του, με την παρέμβαση του στους μηχανισμούς του σώματος του. Ήδη αυτή την στιγμή ο Yoshinori Kuwabara έργάζεται πάνω σε τεχνιτές μήτρες?

Ο γνωστός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος Τζέρεμι Ρίφκιν, πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών τάσεων της Ουάσιγκτον D.C. γνωστός πολέμιος της βιοτεχνολογίας και των μεταλλαγμένων τροφίμων, το 1992, στο ριζοσπαστικό βιβλίο του ” το τέλος της εργασίας” υποστηρίζει:”υπάρχει φόβος και ερωτήματα για την νέα επανάσταση, που θα επιδράσει σε κάθε τομέα της ζωής μας: στον τρόπο που τρωμε, που παντεβόμαστεκαι αποκτούμε παιδιά, στην εργασία, στην πολιτική και στον τρόπο έκφρασης της πίστης μας. Θα γίνει επανεξέταση όλων των αξιών της ζωής”.

Ρυθμιστές των δραστηριοτήτων της Γενετικής θα είναι: Οι χρηματιστηρια- κές αγορές, η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του προϊόντος και η ηθική.

Το θετικό στην μοριακή βιολογία είναι η βελτίωση όλων των φαρμάκων, με τις νέες τεχνικές κατασκευής και δράσης τους, όπως και θεραπείες με βάση τα γονίδια και την παραγωγή ιστών για διάφορες χρήσεις υπέρ της υγείας.

Ο Αμερικανός γενετιστής Ρίτσαρντ Σίντ, έκθαμβος από την νέα ανακάλυψη της Γενετικής, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην κλωνοποίηση του ανθρώπου, με πλήθος αντιδράσεων και εκδίωξη από την πατρίδα του, σαν αιρετικού. Ισχυρίζεται ότι θα φέρει ριζική αλλαγή στην ισορροπία των δύο φύλων.

Είναι σαφώς αντιληπτό τι κίνδυνος υπάρχει από επιστημονικής, αλλά κυρίως ηθικής πλευράς, σε περίπτωση κλωνοποίησης ανθρώπου.

Για αυτόν τον λόγο μπαίνουν τα ερωτήματα: Γιατί μυστικές αποφάσεις; Πόσο στοιχίζει η παραγωγή κλωνοποιημένου υποκειμένου; Πώς εκτιμάται η ανθρώπινη ζωή από τους συντελεστές; Ποίοι επενδύουν στην πολυδάπανη έρευνα και ποιό το κέρδος της ανθρωπότητας;

Σ αυτό το σημείο η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, σε πρόσφατη εκδήλωση-ημερίδα της επιτροπής βίο-ηθικής, την οποία ίδρυσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.Χριστόδουλος, έλαβε σαφή θέση κατά της κλωνοποίησης ανθρώπων, γιατί δημιουργούνται τεράστιοι κίνδυνοι για την ύπαρξη και παρουσία των νέων όντων. Υπάρχουν υπαρξιακά προβλήματα προέλευσης τους, χωρίς φυσικούς γονείς και αδέλφια, απομονωτισμός, απροσδιόριστη ηλικία έναρξης ζωής, επιτάχυνση γήρανσης και άλλα διάφορα.

Επίσης υπάρχουν και θεολογικά και ηθικά θέματα στον κλωνοποιημένο άνθρωπο, όπως εάν θα φέρει το προπατορικό αμάρτημα, εάν θα γίνει κατήχηση και βάπτιση για την αφαίρεσή του, εάν θα καταργηθεί η ελευθέρα του βούληση με επιλογές τρίτου προσώπου για την δημιουργία της ζωής του και άλλα.

Θεολογικές θέσεις για την κλωνοποίηση, εκφράστηκαν από τον Σεβ. Μητρο- πολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο:

“Ι) Η συγκεφαλαίωση του νοερού και αισθητού κόσμου, μεταβάλλεται σε ένα ζωντανό εξάρτημα, σαν έμψυχο εργαλείο.

ΙΙ) Οι επιστήμονες της κλωνοποίησης εργάζονται με υπάρχον γενετικό υλικό, ενώ ο Θεός έκανε τα πάντα εκ του μη όντος.

ΙΙΙ) Και μέσα στο DNA του ανθρώπου, υπάρχει η ζωοποιός ενέργεια του Θεού. Κάθε παρέμβαση από τον άνθρωπο γίνεται με την παραχώρησή του.

ΙΙΙΙ) Σχηματίζονται όμοιοι εξωτερικά άνθρωποι, με ορισμένες αντιδράσεις, αλλά δεν είναι δυνατό να καταργηθεί το πρόσωπο, η υποστατική ετερότητα ενός ανθρώπου, με τον ιδιαίτερο τρόπο της αγάπης και της ελευθερίας.

V) Μπορεί να λύσει προβλήματα από αρρώστιες, αλλά δεν καταργεί την θνησιμότητά του, δηλαδή δεν δίνει την υπέρβαση του θανάτου.

VI) Χωρίς την στοργή του πατέρα και της μάνας του, ο άνθρωπος θα έχει έντονα υπαρξιακά προβλήματα.

VII) Ο άνθρωπος θα μείνει κτιστός με τους νόμους της φθοράς και χωρίς την φυσική του ελευθερία”.

Τα ηθικά θέματα που προαναφέραμε, οριοθετούν την διαχρονικότητα του Φωτός της Βηθλεέμ, δηλαδή των Χριστιανικών αρετών, στις γενιές των νέων, στην νέα χιλιετία και ειδικότερα των ιατρών, των βιολόγων και των Γενετιστών που θα ζήσουν και θα εφαρμόσουν αλλά και θα υποστούν τις συνέπειες των συμβάντων.

Η κλωνοποίηση δεν κλονίζει την πίστη, αλλά δημιουργεί ηθικά προβλήματα, ειδικά του ανθρώπου, που χρειάζεται φόβο Θεού και σεβασμό στην εικόνα, που φέρνει την αιώνια πνοή του Δημιουργού της.

Share on Facebook