Γενικός Ιατρός

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:


Greek Association of Atherosclerosis
Wonca Rural Working Party
Quality in Health Care
Primary Care Diabetes Group in Europe
Journal of Family Practice
International Primary Care Respiratory Group
European Society for Primary Care Gastroenterology
European Review Group on Health Promotion and Prevention
European Journal of General Practice
European Federation for Medical Informatics
CNN Health Today
Wonca Europe
Ακαδημία Γενικής Ιατρικής
 Κέντρο Βελονισμου Παρούση Αμαλία

 

 

Share on Facebook