Γενικός Ιατρός

Δημοσίευμα για cd Χαιρετισμών, Μάΐος 2008

Δημοσίευμα για cd Χαιρετισμών, απο την εφημερίδα «Κρητική   ενημέρωση»τον Μάΐο του 2008.

Share on Facebook