Γενικός Ιατρός

«Παιδιά: Ρωτήστε τους νευροεπιστήμονες!»

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     Αθήνα, Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, η Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες και η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων προσκαλούν τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, να στείλουν μία ερώτηση σχετική με τις νευροεπιστήμες (νευρικό σύστημα, εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός, συμπεριφορά, επικοινωνία μεταξύ νευρώνων, αντίληψη του περιβάλλοντος, ερμηνεία των εισερχόμενων πληροφοριών, αποστολή εντολών στα διάφορα όργανα κ.λπ.).

Οι ερωτήσεις θα αξιολογηθούν από νευροεπιστήμονες -καθηγητές Πανεπιστημίου ή ερευνητές -και θα επιλεγούν οι 10 με βάση την πρωτοτυπία τους, την επικαιρότητά τους και τις προεκτάσεις τους για τις νευροεπιστήμες και την κοινωνία.

Οι μαθητές που θα έχουν υποβάλει τις 10 επιλεγμένες ερωτήσεις θα προσκληθούν σε ειδική, ανοικτή στο κοινό, εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδου τον Μάρτιο του 2012 -και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί -για να ακούσουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Ειδικοί νευροεπιστήμονες θα αναλάβουν να συνομιλήσουν με τους μαθητές και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους με τρόπο απλό και κατανοητό.

Κάποιες από τις υπόλοιπες ερωτήσεις θα αναρτηθούν μαζί με τις απαντήσεις τους στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες.

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να εμπνεύσουμε τους μαθητές να ασχοληθούν με τις νευροεπιστήμες και, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους στο μάθημα της Βιολογίας, να προβληματιστούν και να θέσουν τις ερωτήσεις τους.

Βασικός επίσης στόχος είναι να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να γνωρίσουν τον επιστημονικό κόσμο της χώρας μας και μάλιστα εκείνον που βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας και να συζητήσουν από κοινού σε κλίμα ευχάριστο και δημιουργικό.

Προτείνουμε λοιπόν στους μαθητές να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους προς τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες στο e-mail: info@hsfn.gr, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, ομοίως, να απευθύνονται στο e-mail: info@hsfn.gr

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο επιλεγμένος μαθητής κατοικεί εκτός Αθηνών, θα καλυφθούν τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και επιστροφής αυτού καθώς και ενός συνοδού γονέα στην Αθήνα την ημέρα της εκδήλωσης. Σημειώνεται επίσης ότι και οι δέκα μαθητές που θα επιλεγούν θα παραλάβουν τη σειρά εκπαιδευτικών οδηγών του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή ερωτήσεων είναι η 20ή Ιανουαρίου 2012.

              ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ -Γραφείο Τύπου Εύη Γαρδίκη

                                  E-mail: gardiki@eugenfound.edu.gr

 

 

Share on Facebook