Γενικός Ιατρός

Στήν Μητέρα μου Νίκη

♥♥ Μητέρα μου Νίκη, το ποιό αγαπημένο μου πλάσμα στην Γή, σου αφιερώνω αυτές τις σκέψεις ,για την γιορτή σου ,που έρχεται σε λίγες ημέρες: Για τα Χριστούγεννα θα ήθελα, να μπορούσα να πάρω λίγο ένα τηλέφωνο στον ουρανό, για να ακούσω την φωνή, που εδώ κάτω μου λείπει … Δεν χρειάζομαι αγγελουδάκια στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εγώ έχω έναν στον ουρανό, που με προσέχει και με κοιτάει από ψηλά!!

Με πολλή αγάπη Ο γιός σου Αρχιμ. Δανιήλ Σάπικας

My Mother Niki, what my favorite creature on Earth, I dedicate these thoughts to your celebration, which comes a few days: For Christmas I would like to be able to get just one phone to the sky, to hear the voice that down here I miss … I do not need angels the Christmas tree. I have one in the sky, who watches and looks from above!

With much love, your son Archimandrite. Daniel Sapikas

Share on Facebook