Γενικός Ιατρός

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΟΠΤΑ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΑΠΟ ΔΕΕΛ 15-1-2013

 

Εδώ έγινε η βράβευση του Αλέξανδρου

Παναγιωτόπουλου, νέου συγγραφέα και

ανηψιού μου, γιού της μικρής μου αδελφής

Ευθυμίας και του γαμπρού μου Δημήτριου.

Είμαι πολύ υπερήφανος για τον Αλέξανδρο.

 

Share on Facebook