Γενικός Ιατρός

Μήνυμα Αγάπης από την Κόρινθο

Μήνυμα Αγάπης από την Κόρινθο, που στάλθηκε στους Κορίνθιους αποκλειστικά από τον Απόστολο Παύλο.

Ἐὰν τας γλώσσαις τν νθρώπων λαλ
κα τν γγέλων,
γάπην δ μ χω,
γέγονα χαλκς χν κύμβαλον αλαλάζον.
Κα ἐὰν χω προφητείαν κα εδ τ μυστήρια πάντα
κα
πσαν τν γνσιν,
κα
ἐὰν χω πσαν τν πίστιν, στε ρη μεθιστάνειν,
γάπην δ μ χω,
ο
δέν εμι.
Κα
ἐὰν ψωμίσω πάντα τ πάρχοντά μου,
κα
ἐὰν παραδ τ σμά μου να καυθήσομαι,
γάπην δ μ χω,
ο
δν φελομαι.
γάπη μακροθυμε, χρηστεύεται,
γάπη ο ζηλο, γάπη ο περπερεύεται,
ο
φυσιοται, οκ σχημονε,
ο
ζητε τ αυτς, ο παροξύνεται,
ο
λογίζεται τ κακόν,
ο
χαίρει π τ δικί,
συγχαίρει δ
τ ληθεί·
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει,
πάντα
λπίζει, πάντα πομένει.
γάπη οδέποτε κπίπτει.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 13

Share on Facebook