Γενικός Ιατρός

 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΤΗ ΝΟΣΟ CROHN

 

 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΤΗ ΝΟΣΟ CROHN

Διαρκώς αυξανόμενα αποτελέσματα ερευνών, υποδεικνύουν τη σχέση μεταξύ ανεπάρκειας βιταμίνης D (προερχόμενη είτε από τη διατροφή , είτε από ενδογενή παραγωγή) και αυτοάνοσων νοσημάτων. Η ανεπάρκεια βιταμίνης D παρατηρείται συχνά στους ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο του Crohn, κάτι που οφείλεται στη δυσαπορρόφηση που προκαλείται  από την ίδια την ασθένεια, σε δίαιτα χαμηλή σε θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες, αλλά και σε μειωμένη έκθεση στον ήλιο.

Προσθήκη βιταμίνης D στη διατροφή, σε δείγμα γενικού πληθυσμού, έχει συσχετιστεί με μείωση έως και 40% στον κίνδυνο για εκδήλωση αυτοάνοσου νοσήματος στο μέλλον. Μία προοπτική κλινική μελέτη, πρόσφατα δημοσιευμένη στο Clinical and Translational Gastroenterology1), διερευνά τον πιθανώς ωφέλιμο ρόλο των συμπληρωμάτων βιταμίνης D σε ασθενείς με νόσο Crohn και καθορίζει τις δόσεις που απαιτούνται για διόρθωση της ανεπάρκειας  της βιταμίνης D.  

Για τους σκοπούς της έρευνας, 18 ασθενείς με ήπια έως μέτρια ενεργότητα νόσου και ταυτόχρονη έλλειψη βιταμίνης D (επίπεδα στον ορό <40 ng/ml) λάμβαναν 1000-5000 IU βιταμίνης καθημερινά για 24 εβδομάδες. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης σε επίπεδα >40 ng/ml. Για του περισσότερους ασθενείς απαιτήθηκε η μέγιστη δόση των 5000 IU, που αποδείχθηκε ασφαλής, καλά ανεκτή και χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα συμπτώματα της νόσου βελτιώθηκαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, όπως αξιολογήθηκε από το την κλίμακα CDAI (Crohn’s Disease Activity Index) με ταυτόχρονη ύφεση της νόσου.

Η ποιότητα ζωής των ασθενών αξιολογούμενη με την κλίμακα IBDQ (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire) σημείωσε σημαντική βελτίωση. Η χορήγηση του συμπληρώματος ωστόσο δεν επηρέασε κανέναν δείκτη χρόνιας φλεγμονής. Τα επίπεδα PTH και ασβεστίου παρέμεναν φυσιολογικά, κάτι που αποκλείει την πρόκληση τοξικότητας από το συμπλήρωμα. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, με τις σοβαρότερες να αποτελούν κεφαλαλγίες και αδυναμία.

Η έρευνα αποδεικνύει ότι η χορήγηση συμπληρώματος βιταμίνης D σε ασθενείς με νόσο Crohn και ένδεια της βιταμίνης D έχει θεραπευτική επίδραση, με καταστολή των συμπτωμάτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1) Yang L. et al., Therapeutic Effect of Vitamin D supplementation in a Pilot Study of Crohn’s Patients, Clinical and Translational Gastroenterology (2013) 4, e33; doi 10.1038/ctg.2013.1

Share on Facebook