Γενικός Ιατρός

Αναρρόφηση θρόμβου σε έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του διαστήματος ST

  • The Lancet
Η αναρρόφηση θρόμβου κατά τη διάρκεια της διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης είναι αναποτελεσματική για έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST

Η αναρρόφηση θρόμβου κατά τη διάρκεια της διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης είναι αναποτελεσματική για έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST

Υπόβαθρο

Δύο μεγάλες μελέτες έχουν αναφέρει αντιφατικά αποτελέσματα στον 1 χρόνο μετά την αναρρόφηση του θρόμβου σε έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του διαστήματος ST (STEMI). Στο 1 έτος παρακολούθησης της μεγαλύτερης τυχαιοποιημένης δοκιμής αναρρόφησης θρόμβου, στοχεύσαμε να διευκρινίσουμε τα μακροπρόθεσμα οφέλη, για να βοηθήσουμε στην καθοδήγηση της κλινικής πρακτικής.

Μέθοδοι

Η δοκιμή αναρρόφησης ρουτίνας με θρομβεκτομή με PCI, έναντι μόνο PCI σε ασθενείς με STEMI (TOTAL) ήταν μια προοπτική, τυχαιοποιημένη δοκιμή με πρωτοβουλία του ερευνητή, για την μη αυτοματοποιημένη θρομβεκτομή ρουτίνας, έναντι μόνο διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης (PCI), σε 10.732 ασθενείς με STEMI. Οι κατάλληλοι ενήλικες ασθενείς (ηλικίας ≥18 ετών) από 87 νοσοκομεία σε 20 χώρες εντάχθηκαν και τυχαιοποιήθηκαν (1:1) εντός 12 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων για να λάβουν μη αυτοματοποιημένη θρομβεκτομή ρουτίνας με PCI ή μόνο PCI. Η τυχαιοποίηση μεταβλητής διάταξης μπλοκ (με μεταβλητό μέγεθος μπλοκ) έγινε από ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα 24ωρης λειτουργίας και στρωματοποιήθηκε κατά κέντρο. Δεν είχε αποκρυφτεί η ανάθεση της θεραπείας στους συμμετέχοντες και τους ερευνητές. Η δοκιμή δεν έδειξε διαφορά στις 180 ημέρες στο πρωτεύον αποτέλεσμα καρδιαγγειακού θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, καρδιογενούς σοκ ή καρδιακής ανεπάρκειας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν βελτιώσεις στα υποκατάστατα αποτελέσματα της ανάλυσης του διαστήματος ST και στον περιφερικό εμβολισμό, αλλά το εάν αυτό το εύρημα θα μπορούσε να μεταφραστεί σε πιο μακροπρόθεσμο όφελος, παρέμεινε ασαφές. Σε αυτή τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της μελέτης TOTAL, αναφέρουμε τα αποτελέσματα για το πρωτεύον καταληκτικό σημείο (θάνατος καρδιαγγειακής αιτιολογίας, έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιογενές σοκ, ή καρδιακή ανεπάρκεια) και τα δευτερογενή αποτελέσματα στο 1 έτος. Οι αναλύσεις του πρωτογενούς αποτελέσματος έγιναν με τροποποιημένη πρόθεση για θεραπεία και περιλαμβάνονταν μόνο οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε PCI δείκτη. Αυτή η δοκιμή έχει καταχωριστεί στο ClinicalTrials.gov με αριθμό NCT01149044.

Ευρήματα

Από τις 5 Αυγούστου 2010 έως τις 25 Ιουλίου 2014, εντάχθηκαν 10.732 κατάλληλοι ασθενείς και τυχαιοποιήθηκαν για θρομβεκτομή ακολουθούμενη από PCI (n=5372) ή μόνο με PCI (n=5360). Μετά τους αποκλεισμούς των ασθενών που δεν υποβλήθηκαν σε PCI σε κάθε ομάδα (337 στην ομάδα PCI και θρομβεκτομής και 331 στην ομάδα της μονοθεραπείας με PCI), ο τελικός πληθυσμός της μελέτης αποτελείτο από 10.064 ασθενείς (5035 με θρομβεκτομή και 5029 μόνο με PCI). Το πρωταρχικό αποτέλεσμα στο 1 έτος σημειώθηκε σε 395 (8%) από 5035 ασθενείς στην ομάδα της θρομβεκτομής, σε σύγκριση με 394 (8%) από 5029 στην ομάδα της μονοθεραπείας PCI (αναλογία κινδύνου [HR] 1·00 [95% ΔΕ 0·87–1·15], p = 0·99). Καρδιαγγειακός θάνατος εντός 1 έτους συνέβη σε 179 (4%) ασθενείς της ομάδας θρομβεκτομής και 192 (4%) από 5029 στην ομάδα της μονοθεραπείας με PCI (HR 0·93 [95% ΔΕ 0·76–1·14], p = 0·48). Το βασικό αποτέλεσμα ασφάλειας, το εγκεφαλικό επεισόδιο εντός 1 έτους, συνέβη σε 60 ασθενείς (1·2%) στην ομάδα της θρομβεκτομής, σε σύγκριση με 36 (0·7%) στην ομάδα της μονοθεραπείας με PCI (HR 1·66 [95% ΔΕ 1·10–2·51], p = 0·015).

Ερμηνεία

Η αναρρόφηση θρόμβου ρουτίνας κατά τη διάρκεια της PCI για STEMI δεν μειώνει τα μακροπρόθεσμα κλινικά αποτελέσματα και μπορεί να σχετίζεται με αύξηση σε εγκεφαλικά επεισόδια. Ως αποτέλεσμα, η αναρρόφηση θρόμβου δεν μπορεί πλέον να συνιστάται ως στρατηγική STEMI ρουτίνας.

www.univadis.com

Share on Facebook