Γενικός Ιατρός

Παρέχει ο εμβολιασμός της φυματίωσης (BCG) μακροχρόνια προστασία κατά της φυματίωσης;

  • The Lancet
Ο εμβολιασμός της φυματίωσης (BCG) παρέχει μακροχρόνια προστασία κατά της φυματίωσης, αλλά η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μειώνεται με την πάροδο του χρόνου

Ο εμβολιασμός της φυματίωσης (BCG) παρέχει μακροχρόνια προστασία κατά της φυματίωσης, αλλά η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μειώνεται με την πάροδο του χρόνου

Υπόβαθρο

Λίγα είναι γνωστά για τη διάρκεια της προστασίας του εμβολίου BCG κατά της φυματίωσης. Εκτιμήσαμε την μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του εμβολίου (VE) σε άτομα που είχαν γεννηθεί και ζούσαν στη Νορβηγία.
Μέθοδοι
Σε αυτή την αναδρομική, βασισμένη στον πληθυσμό μελέτη ομάδων, μελετήσαμε άτομα ηλικίας 12-50 ετών που είχαν γεννηθεί στη Νορβηγία, οι οποίοι ήταν αρνητική δερματική δοκιμασία φυματίωσης (TST) και ήταν επιλέξιμοι για το εμβόλιο BCG, στα πλαίσια του τελευταίου γύρου υποχρεωτικής μαζικής φυματίωσης στη Νορβηγία και του προγράμματος εμβολιασμού BCG μεταξύ 1962 και 1975. Εξαιρέσαμε τα άτομα που είχαν φυματίωση πριν ή κατά το έτος της διαλογής και τα άτομα με άγνωστο αποτέλεσμα TST και κατάστασης BCG. Λάβαμε πληροφορίες για τη δοκιμασία TST και το εμβόλιο BCG και τις συσχετίσαμε με το Εθνικό Μητρώο Φυματίωσης, τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης, όπως και το μητρώο πληθυσμού για μεταναστεύσεις και θανάτους. Παρακολουθήσαμε τα άτομα έως το πρώτο επεισόδιο φυματίωσης, τη μετανάστευση, το θάνατο ή την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2011. Χρησιμοποιήσαμε παλινδρομήσεις Cox για την εκτίμηση της VE έναντι όλων των μορφών φυματίωσης και μόνο της πνευμονικής φυματίωσης ανά χρόνο από τον εμβολιασμό, προσαρμοσμένο για την ηλικία, το χρόνο, τα ποσοστά φυματίωσης σε επίπεδο νομών και τους δημογραφικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.
Ευρήματα
Η διάμεση παρακολούθηση ήταν 41 έτη (IQR 32-49) για 83421 μη εμβολιασμένα με BCG και 44 ετών (41-46) για 297905 εμβολιασμένα άτομα, με 260 επεισόδια φυματίωσης. Τα ποσοστά φυματίωσης ήταν 3,3 ανά 100000 άτομα-έτη σε μη εμβολιασμένα άτομα και 1,3 ανά 100000 άτομα-έτη σε εμβολιασμένα άτομα. Η προσαρμοσμένη μέση VE κατά τη διάρκεια 40 ετών παρακολούθησης ήταν 49% (95% ΔΕ 26-65), αν και μετά από 20 έτη, η VE δεν σημαντική (έως 9 έτη VE [με εξαίρεση τα επεισόδια φυματίωσης στα πρώτα 2 έτη] 61% [95% ΔΕ 24-80], στα 10-19 έτη 58% [27-76], στα 20-29 έτη 38% [-32 έως 71] στα 30-40 έτη 42% [-24 έως 73]). Η VE για την πνευμονική φυματίωση έως και 9 έτη (με εξαίρεση επεισόδια φυματίωσης στα πρώτα 2 έτη) ήταν 67% (95% ΔΕ 27-85), στα 10-19 έτη ήταν 63% (32-80), στα 20-29 έτη ήταν 50% (-19 έως 79) και στα 30-40 έτη ήταν 40% (-46 έως 76).
Ερμηνεία
Τα ευρήματα είναι συνεπή με μακροχρόνια προστασία από το εμβόλιο BCG, αλλά εξασθενεί την VE με το πέρασμα του χρόνου. Το εμβόλιο θα μπορούσε να είναι πιο αποδοτικό έναντι του κόστους από ότι έχει προηγουμένως εκτιμηθεί

Share on Facebook